ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους χρήσης καθώς και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν.2472/1997) για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν.2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Η εταιρεία Θ. & Π. ΠΑΠΑΙΟΡΔΑΝΟΥ Ο.Ε. διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των χρηστών, τα οποία δεν είναι δυνατό να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, με εξαίρεση τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η εταιρεία Θ. & Π. ΠΑΠΑΙΟΡΔΑΝΟΥ Ο.Ε. διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, εξυπηρέτησης, υποστήριξης και εκπλήρωσης των συναλλαγών.

Digi-Retail Europa Digi Retail Portal       2007-2013